Aperçu du chapitre

PDF de prévisualisation.
Acheter le PDF pour une qualité optimale

Exclusivité web !

KUTYAGONDOLATOK NYOMÁBAN - Miklósi Ádám–Topál József : Bibliographie

Nouveau

Title : AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK

Author : Miklósi Ádám–Topál József

Pages : 197-200

Plus de détails

0,00 €

En savoir plus

TARTALOM
Elõszó (Csányi Vilmos)
Köszönet támogatóinknak

1. Az állati elme vizsgálata (Topál József)
1.1. Tudománytörténet dióhéjban:
a kognitív etológia születése
1.2. Módszertani problémák
1.3. Az állati tudat problémája
1.4. A kogníció specifikus formái

2. A szociális kogníció evolúciós háttere (Virányi Zsófia)
2.1. A kognitív adaptációk mint a
viselkedési adaptációk egy csoportja
2.1.1. Belsõ reprezentációk
2.1.2. A viselkedés rugalmassága
2.2. A tárgyi világ által felvetett problémák és megoldásaik – fizikai kogníció
2.3. A mentális reprezentációk szintjei
2.4. A társas környezet által felvetett problémák és megoldásaik – szociális
kogníció
2.5. Az emberi gondolkodás evolúciójának kutatása
3. Állati modellek az emberi szociális kogníció kutatásában (Kubinyi Enikõ)
3.1. Az analógia és a homológia viszonyáról
3.2. A szociális kogníció összehasonlító etológiai kutatása
3.3. A fõemlõskutatás módszertani problémái és egy lehetséges alternatíva

4. A kutya mint az emberi szociális kogníció evolúciójának modellje (Kubinyi Enikõ)
4.1. Miért éppen a kutya?
4.1.1. A kutyafélék szociális élete
4.1.2. Adaptáció az emberi környezethez
4.1.2.1. A domesztikáció kérdõjelei
4.1.2.2. Adatok és tények a kutya elõszelekciós történetéhez
4.1.2.3. Mesterséges szempontok érvényesítése a domesztikációban
4.1.2.4. A kutya szerepe napjainkban
4.2. A kutyakutatás néhány fontos metodikai szempontja
4.3. A kutya mint a korai emberi evolúció
modellje
4.3.1. A humán viselkedési komplex és elemei a kutyában

5. Csoportalkotó szociális képességek (Gácsi Márta)
5.1. Út a falkától az emberi családig
5.1.1. Kötõdés a falkához
5.1.2. Az egyedi kötõdés alapja: az ember mint faj iránti vonzódás
5.2. A kutya gazda iránti kötõdése
5.2.1. Kísérleti eredmények
5.2.2. A kötõdési folyamat
5.3. A kutya-gazda kötõdés evolúciós eredetének kutatása
5.3.1. Kutyáink nem szelíd farkasok!
5.4. A lecsökkent agresszió szerepe a szociális beilleszkedésben
5.4.1. Gének vagy környezet?
5.4.2. Etikai megfontolások
5.4.3. Mennyire jó példa a farkas?

6. Kommunikáció a csoportban: kutya-ember csoport (Gácsi Márta és Pongrácz Péter)
6.1. Gesztikuláris kommunikáció ember és kutya között
6.1.1. Elképzelések a jelenség hátterérõl
6.2. Fajok közötti összehasonlítás
6.2.1. Módszertani buktatók a kommunikációs jelek értelmezésének
vizsgálatában
6.2.2. A kutya és rokonai
6.2.3. A domesztikáció hatása
6.3. Akusztikus kommunikáció
6.3.1. Az ugatás eredete
6.3.2. Érti-e az ember, mit ugat a kutya ?

7. Szociális tanulás (Pongrácz Péter)
7.1. Kutya tanul kutyától
7.2. Kutya tanul embertõl
7.3. Szokások átvétele

8. Szociális kogníció (Virányi Zsófia)
8.1. Tudatelméleti képességek a kutyában?
8.2. Logikus következtetések helyett az ember viselkedési jelzéseinek követése
8.3. Alternatív megközelítések
8.3.1. Alternatív megközelítések a kogníció vizsgálatában
8.3.2. Alternatív megközelítések az emberi evolúció vizsgálatában
8.3.3. A kutya-ember hasonlóság alternatív szempontból
8.4. Pedagógiai fogékonyság a kutyában?
9. Összefoglalás és kitekintés (Topál József)
A legfontosabb fogalmak és meghatározásaik
Ajánlott olvasmányok